foclóir féin

curtha leis an bhfoclóir / added to dictionary
scéalta miotaseolaíocha = mythological tales
leanaí beaga = little ones / small children
d'imir mé peil = I played football
isteach libh = in with you
bhí an cáca go hálainn = the cake was lovely
ag streachailt go crua = struggling hard
the gift of fighting = bua na troda
i gcónaí ciontach = always guilty
dobharshaothrú = aquaculture
An Roinn Talmhaíochta agus Bia = Department of Agriculture and Food

roimhe seo / previous     

aistriúcháin eile / other translations
s Bas in eirinn = an death in Ireland
Mícheál Ó Coileáin pronounciation = radio documentary click 'éist anois' and go to 1.38 in the recording