foclóir féin

curtha leis an bhfoclóir / added to dictionary
cuir glaoch orm = give me a call
ní réitím leis an tuairim sin = I don't agree with that opinion
Aingeal = Angela
beannacht bhainise = wedding blessing
d'imir mé le mo chairde = I played with my friends
coinne radharceolaithe = optician appointment
radharceolaí = optician
léann clasaiceach = classical studies
pá comhionann = equal pay
halla cúng = narrow hall

roimhe seo / previous     

aistriúcháin eile / other translations
nior réitím leis an tuairim sin = ní réitím leis an tuairim sin
succession of rope = ????
succession of wool = ???
damhsa na tsaoil = damhsa an tsaoil
stáid peil = staid pheile
personal social health education = social, personal and health education SPHE
ildaithe = ildaite
co-chéim = comhchéim
Horseridding = marcaíocht ar chapall
PE = physical education
Navy service = Naval Service
go raibh maith agat as do glaoch = go raibh maith agat as do ghlaoch
athníon ciaróg ciaróg eile = aithníonn ciaróg ciaróg eile
Is maith an t-anlann an t-orcas = is maith an t-anlann an t-ocras
ruddí = rudaí
an bhuil cead agum go duit an leathris = an bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas
s Bas in eirinn = an death in Ireland
Mícheál Ó Coileáin pronounciation = radio documentary click 'éist anois' and go to 1.38 in the recording